คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การใช้งานของผู้ซื้อ

ไม่สามารถเข้าระบบได้

ลืมรหัสผ่าน

ยกเลิกการเป็นสมาชิก ระดับเหรียญ ทองแดง/เงิน/ทอง (แต่ยังคงเป็นสมาชิกทั่วไป)

ลบข้อมูลสมาชิกออกจากเว็บไซต์

truck2hand contactus image

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพื่อคลายข้อสงสัยของคุณ