รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ รถบัส รถตู้ รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ ไฟแนนซ์ เต๊นท์รถทั่วไทย
ประกันจากคุ้มภัยดีไหม
ประกันจากคุ้มภัยดีไหม
ประกันจากคุ้มภัยดีไหม 25 กรกฎาคม 2562 (11:17 น.)
ดากาลดา กิติคุณ ดากาลดา กิติคุณ

<h1 class="western" style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';"><strong>คุ้มภัยประกันภัย คุ้มจริงไหม</strong></span></span></span></span></h1>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันคุ้มภัยเป็น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ในหลายๆ บริษัทชั้นนำที่เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ นำมาจัดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กันอยู่ วันนี้เราเลยพามาดูความเป็นมาของบริษัทประกันคุ้มภัยพร้อมกับสาระสำคัญของบริษัทนี้กันครับ เพราะบริษัทนี้ดูแลเรื่อง</span><a href="https://rabbitfinance.com/car-insurance/safety" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';"><strong>คุ้มภัยประกันภัย</strong></span></a><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">เป็นหลัก</span></span></span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">(</span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">มหาชน</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">) </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ก่อตั้งเมื่อวันที่ </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">12 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">กันยายน </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">2484 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ล้านบาท เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจประกันภัยของประเทศ ประกันคุ้มภัยมีรูปแบบประกันภัยหลายรูปแบบคือ ประกันภัยรายบุคคลและประกันภัยสำหรับธุรกิจ สำหรับในส่วนของการประกันภัยรายบุคคลโดยแบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">,</span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ พรบ</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">. </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">คือสิ่งที่ทุกคนที่ครอบครองรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์จำเป็นต้องทำตามกฎหมายกำหนด</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคือมีรูปแบบประกันภัยรถยนต์ที่หลากหลายของความคุ้มครองภัยและช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระเป๋าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</span></span></span></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span lang="th-TH">สำหรับความคุ้มครองของคุ้มภัยประกันภัย ประกอบไปด้วย</span></h2>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><u><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประเภทประกันรถยนต์ชั้น </span></u></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">จะได้รับการดูแลคามรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในส่วนต่างๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึง ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกด้วย พร้อมทั้งได้รับการประกันกรณีมีการสูญหายหรือว่ามีการเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในส่วนของรถยนต์ และความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในคันที่ได้ระบุว่าเอาประกันภัย</span></span></span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><u><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">สำหรับประกันชั้น </span></u></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">2</span></span> <span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">จะได้รับความรับผิดชอบของทรัพย์สินรวมไปถึงบุคคลภายนอก และความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอก รวมทั้งในกรณีที่เกิดการสูญหายและไฟไหมรถยนต์ รวมทั้งความเสียหายต่อตัวของรถยนต์สำหรับผู้เอาประกัน</span></span></span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><u><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันภัยชั้น </span></u></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">3</span></span> <span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">จะได้รับความคุ้มครองน้อยลงมาเป็น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">เท่าตัวของประกันภัยชั้น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">มีแค่ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างหายของบุคคลภายนอกรวมทั้งอนามัยต่างๆเท่านั้น</span></span></span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><u><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันชั้นที่ </span></u></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">4</span></span> <span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">จะมีการคุ้มครองเพียงและการรับผิดชอบแค่ทรัพย์สินและคุ้มครองบุคคลภายนอกเท่านั้น จะไม่มีการคุ้มครองและประกันในส่วนอื่นๆ เหมือนประกันชั้น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">1 , </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันชั้น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">2 </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">และประกันชั้น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">3</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ต่อมาเป็น</span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';"><strong>คุ้มภัยประกันภัย</strong></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';"> สำหรับการประกันภัยสำหรับธุรกิจต่างๆ จะมีประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">SMEs (</span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดย่อม </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ประกันภัยสำหรับธุรกิจทางทะเลและการขนส่ง </span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">(</span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">คือ การประกันสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเฉพาะ</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">การประกันสำหรับความผิดในส่วนของผู้ส่งสินค้า</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">การประกันภัยกรมธรรม์สำหรับสินค้าที่มีการขนส่งภายในประเทศ</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">การประกันภัยสำหรับตัวเรือ</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">)</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">สำหรับ</span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';"><strong>คุ้มภัยประกันภัย</strong></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">ในส่วนของธุรกิจก็คือ การประกันภัยให้กับทรัพย์สินของธุรกิจต่างๆ จะมีการแบ่งออกเป็นประกันภัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงทุกชนิดต่อธุรกิจ</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">การประกันภัยสำหรับธุรกิจที่มีการหยุดชะงักล่วงหน้า</span></span></span></span><span style="font-family: 'TH SarabunPSK', serif;"><span style="font-size: large;">, </span></span><span style="font-family: 'Cordia New';"><span style="font-size: large;"><span lang="th-TH"><span style="font-family: 'TH SarabunPSK';">และในส่วนของการประกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นประกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับหลายๆ ธุรกิจ เรื่องจากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอัคคีภัยเมื่อใด จึงต้องมีการทำประกันให้กับธุรกิจเอาไว้ถึงจะดีที่สุด</span></span></span></span></p>

0890092577 182.52.129.5
สมาชิก Truck2Hand
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
ค้นหารถมือสองที่นี่จ้า...
ค้นหาตามหมวดหมู่ประเภท
Facebook Fanpage