รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ รถบัส รถตู้ รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ ไฟแนนซ์ เต๊นท์รถทั่วไทย
กฎ

ข้อ 1 รายการสินค้าต้องห้าม

บริษัทห้ามการโพสหรือขายสินค้าตามรายการสินค้าต้องห้าม หากผู้ขายโพสสินค้าในรายการต้องห้าม จะถือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานไม่ว่าผู้ขายจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ารายการสินค้านั้นฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือไม่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการถอนโพสดังกล่าวและยกเลิก เพิกถอน หรือระงับ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไป บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับสินค้า บริการ ธุรกรรม หรือกิจกรรม ที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ละเมิดกฎหมาย หรือ ระเบียบของราชการ หรือ สนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคคลที่สามกระทำการเช่นนั้น
 • โกง หลอกลวง พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายผู้อื่น
 • ทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของบริษัท
 • ละเมิดเงื่อนไขกับธนาคาร เครดิตการ์ด หรือ กองทุนทางการเงิน หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงที่จะถูกเรียกร้องคืน เรียกร้องเบี้ยปรับ ค่าเสียหาย หรือเกิดความอันตราย หรือความรับผิด

รายการของสินค้าจะมีการอัพเดทเป็นระยะตามที่บริษัทเห็นสมควร ตัวอย่างของรายการสินค้าหรือของที่เข้าข่ายจำพวกต่างๆ อาจขยายออกไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเนื้อหาให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บริการของบริษัทเพื่อขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

 • สิ่งที่ผิดกฎหมาย
 • ยา เช่น
  • สินค้า อุปกรณ์ หรือบริการที่นำมาใช้เพื่อการผลิตยา
  • พืชที่ปลูกเพื่อเป็นยา เช่น เมล็ดกัญชา
  • ยา อุปกรณ์ที่ต้องสั่งโดยใบสั่งแพทย์ หรือ ยาที่ขายตามร้านขายยา
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น อาหาร อาหารโฮมเมด อาหารเสริม วิตามิน สินค้าเพื่อการลดน้ำหนัก สินค้าเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ สินค้าเพื่อการรักษาโรคด้วยตนเอง เครื่องสำอางผลิตเอง และสินค้าที่อ้างว่ามีคุณสมบัติรักษาอย่างมหัศจรรย์
 • สินค้าที่ขโมยมา

  • หมายเหตุ: หากมีรายงานว่าสินค้าที่มีผู้ซื้อไปเป็นของที่ขโมยมา ผู้เสียหายหรือผู้อื่นอาจเรียกร้องให้คืนสินค้า และสินค้าอาจถูกยึดตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (กฎหมายอาญา)
 • สินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เช่น

  • ของตามรายการที่ไม่ได้มียี่ห้อ ไม่ใช่สินค้าแท้ ของเลียนแบบ ของปลอม หรือ ของทำเทียม
  • ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง ของผลิตในครัวเรือน หรือ ของที่ปรากฎการ์ตูนมีลิขสิทธิ์ มียี่ห้อ หรือโลโก้ ฯลฯ
  • หมายเหตุ: สำหรับ สินค้าแบรนด์เนม ต้องมีการแจ้งเลขรหัส (serial numbers) หรือ ใบเสร็จ ขณะที่โพส สินค้า
 • อาวุธ เช่น

  • ปืน และอะไหล่ หรือส่วนประกอบของปืน รวมถึง ปืนลม และบีบีกัน
  • มีด เช่น มีดพับสปริง มีดผีเสื้อ มีดซึ่งซ่อนหรือเก็บไว้ในวัตถุอื่น หรือทำจากวัสดุที่ไม่สามารถตรวจจับโลหะได้
  • ระเบิด หรือ อาวุธยุทโธปกรณ์
  • อาวุธเพื่อการป้องกันตัว
 • แอลกอฮอร์
 • สินค้ายาสูบ

  • บุหรี่
  • บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบยาสูบที่ใช้ไอน้ำที่มีสารนิโคติน
  • ของเหลวเพื่อใช้ทำไอน้ำที่ไม่มีสารนิโคติน
 • ของที่ใช้เพื่อการขโมยข้อมูลส่วนตัว

  • ข้อมูลยืนยันบัญชี ข้อมูลในการล๊อกอิน และ/หรือ รหัสในการเข้าสู่บัญชี
 • ของที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของท่าน

  • ของ Drop shipping (ของที่มีผู้โพสขายที่อื่น โดยผู้ขายนำมาโพสซ้ำเพื่อขายโดยไม่ต้องส่งเอง)
  • การโฆษณาหรือการ การโพสของหายที่มีเจ้าของตามหา
  • ของที่ท่านยังไม่ได้มีอยู่ในตอนนี้เพราะอยู่ระหว่างการสั่ง
  • คูปองเพื่อสั่งสินค้า
 • ของที่เป็นวัตถุอันตราย
  • ของติดไฟง่าย
  • ของที่สามารถระเบิดได้
  • ของที่เป็นสารพิษ
 • สินค้าที่ออกแบบขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือเพื่อใช้ของอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ชิปปรับแต่งเกม (“mod chips”) เพื่อเจาะรหัสในเกมคอมพิวเตอร์ในการอนุญาตให้สามารถเล่นเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • สินค้าที่จำกัดอายุผู้ใช้งาน หรือสินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติ หรือ อนุญาตตามกฎหมายในการขาย
 • การพนัน รวมถึงการใช้บริการนี้เพื่อขายตั๋ว ฉลาก และการซื้อแบบปกปิดตัว (mystery purchases)
 • สินค้าและบริการทางการเงิน เช่น
  • พันธบัตร หลักทรัพย์ และ ประกันภัย
  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาป ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด หรือ หน่วยเงินหรือ ทองคำแท่ง
  • ซื้อหรือขายบัตรของขวัญ หรือ บัตรที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า
  • แสตมป์ ทุกประเภท
 • สัตว์ ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต
 • ของที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ (โปรแกรมสอดแนม)
 • อุปกรณ์ดิจิตอล – ของใดๆ ที่ในการสั่งงานจะสำเร็จเมื่อมีการดาวน์โหลด
  • อีบุค ไฟล์ PDF UGC และสินค้าเพื่อเกมออนไลน์
 • มนุษย์ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ อวัยวะมนุษย์ เซลส์ เลือด ของเหลวจากร่างกาย รวมถึงของที่ปนเปื้อนสารจากร่างกายมนุษย์เช่นกางเกงชั้นใน

 • สิ่งของที่มีเนื้อหาโจ่งแจ้ง (Explicit items)

  • สิ่งของที่แสดงถึงเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เช่น เซ็กส์ทอย ฯลฯ
  • สิ่งของที่น่ารังเกียจ (ตามที่บริษัทจะพิจารณา)
 • สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น

  • สินค้าหรือธุรกิจเครือข่าย (Multi-Level Marketing: “MLM”)
  • สินค้าที่เจ้าของสินค้าได้แต่งตั้งผู้ขายหรือผู้จำหน่ายแต่งเพียงผู้เดียว ในประเทศไทย
  • ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร
  • ไม้หวงห้าม หรือของป่า
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • บริการที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อ
  • เพชรพลอย อัญมณี หรือหินมีค่า
  • พระเครื่อง หรือวัตถุมงคล ไม่ว่าของศาสนาใด
  • อสังหาริมทรัพย์ โฉนด หรือเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
  • รายการอื่นที่ไม่เหมาะสมตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป
 • หมายเหตุ: รายการต่างๆ อาจมีการยกเลิกตามดุลยพินิจของบริษัท

สมาชิก Truck2Hand
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาตามหมวดหมู่ประเภท
รายการสั่งซื้อด่วน
สั่งซื้อด่วน
30 มีนาคม 2559 ต้องการสั่งซื้อรถโม่ปูน ยี่ห้อ อีซูซุ 195 ขนาด 3-4 คิว ราคา 500,000 - 800,000 หรือคุยตกลงกันได้ ด่วนๆๆ
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
30 มีนาคม 2559 ต้องการซื้อรถสิบล้อพ่วง 2 คัน กระบะคอกการเกษตร ราคาล้านต้นๆๆ ดาวห์ไม่เกิน 200000
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
26 มีนาคม 2559 หาซื้อกระบะ isuzuเครื่อง2500cc ตั้งแต่ปี94ขึ้นไป เครื่องดี ช่วงล่างดี กะบะไม่มีผุ ภายในสวยสะอาด สีใดก็ได่้ ราคาคุยกันได้ เพราะจะซื้อมาใช้งานเอง
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
25 มีนาคม 2559 อยากได้รถหกล้อ ไว้บรรทุกเครื่องเสียง ราคาไม่เกินแสนห้า
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
24 มีนาคม 2559 ต้องการรถดั๊ม หัวยาว 2 คัน ขอช่วงล่างใหญ่
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
24 มีนาคม 2559 กระบะรถไดฮัทสุ สี่ล้อเล็ก รุ่น s40 (กระบะจม) เอาเฉพาะกระบะ ตัวรถมีแล้ว หรือใครมีของเล่นรถรุ่นนี้เสนอมาครับ
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
23 มีนาคม 2559 เครื่องปั้มลม ลากจูง ราคาไม่เกิน 300,000 ลองเสนอให้หน่อยครับ
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
20 มีนาคม 2559 หารถหกล้อดั้มได้ สภาพพอใช้ได้ไว้ขนมันสำประหลังครับราคา1แสนถ้วน
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
18 มีนาคม 2559 ต้องการรถเฮี๊ยบ 8 ตัน 5ปลอก ด่วน
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
17 มีนาคม 2559 ต้องการซื้อรถโฟร์ค มีบาร์ขายของ ทะเบียนครบ
คุณเสือ : 081 - 956 - 6666 เสนอขาย
ส่งรูปเสนอขาย LINE @truck2hand ได้ทันที
Facebook Fanpage