truck2hand profile เศรษฐ์ ลัญฉนะวณิชย์

เศรษฐ์ ลัญฉนะวณิชย์

123

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (123 ประกาศขาย)

ขายรถแบคโฮ KOMATSU PC120-8 แทรคใหญ่ มีกล้องมองหลัง เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | KOMATSU | สมุทรปราการ

฿1,580,000

ขายรถขุด KOMATSU PC120-8 แทรคเหล็กพร้อมเกี๊ยะยาง และมีกล้องมองหลัง เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | KOMATSU | สมุทรปราการ

฿1,540,000

ขายแทรคเตอร์ CAT D5M ใบมีด 6 ทิศทาง เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | CAT | สมุทรปราการ

฿1,280,000

ขายรถขุด รถแบคโฮ CAT 312D พร้อมไลน์หัวเจาะ เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | CAT | สมุทรปราการ

฿1,580,000

ขายรถบดล้อยาง 7 ล้อ SAKAI T600C เครื่องยนต์ ISUZU 6BG1 เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | SAKAI | สมุทรปราการ

฿660,000

ขายรถบดล้อยาง 7 ล้อ DYNAPAC CP205 ใช้งานเพียง 320 ชม. เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | DYNAPAC | สมุทรปราการ

฿720,000

รถขุดใหญ่ CAT 320D เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | CAT | สมุทรปราการ

฿1,880,000

ขายแบคโฮ CAT 312B อาร์มยาว เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | CAT | สมุทรปราการ

฿1,180,000

ขายรถบด SAKAI TZ701 เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | SAKAI | สมุทรปราการ

฿930,000

ขายรถดัน CAT D6H-2 ซีรี่ย์ 2 เก่านอกสภาพดี โดย P&P Pro

2021 | CAT | สมุทรปราการ

฿1,780,000