truck2hand profile นาย วิชัย  เกิดพรม

นาย วิชัย เกิดพรม

486

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (486 ประกาศขาย)

ขายหกล้อ โดมิเนเตอร์ 175 ปี 59 ยาว 5.5 เมตร ฮีโน่ 175 ปี 59

2016 | HINO | เชียงใหม่

฿980,000

ขายอีชูสุ เดก้าา320 ปี 50

2007 | ISUZU | เชียงใหม่

฿1,400,000

ขายเดก้า 360 ปี 55 ดั้มสามมิตรแม่ลูก 3 เพลา รถพ่วง 22 ล้อ

2012 | อื่นๆ | เชียงใหม่

฿2,500,000

ขาย อีซูสุ 210 ปี 59. กระบะเหล็ก ยาว 5.6 ม

2016 | อื่นๆ | เชียงใหม่

฿900,000

ฮีโน่ 165 ปี 48. ยาว 6.5ม

2005 | HINO | เชียงใหม่

฿650,000

ขายวิคเตอร์ 380 ปี 59 ดั้มพนัสแม่ลูก 3เพลา

2016 | HINO | เชียงใหม่

ติดต่อผู้ขาย

ขาย ลูกพ่วง ดั้มสามมิตร3เพลา ปี 55

2012 | SAMMITR | เชียงใหม่

ติดต่อผู้ขาย

ฮีโน่ เมก้า 150 ปี 46 ดั้มสามมิตร

2003 | MEGA | เชียงใหม่

฿730,000

ขายอีซูสุ NPR 130 เทอร์โบ ปี 51

2008 | ISUZU | เชียงใหม่

฿570,000

ขายหัวลาก วิคเตอร์ 380 ปี 60

2017 | HINO | เชียงใหม่

ติดต่อผู้ขาย