truck2hand profile อั้ม komatsu

อั้ม komatsu

277

ประกาศขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA500-6 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด KOBELCO SK135SR-2 YY05 ปี 2009 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOBELCO | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถปูยาง VOGELE SUPER1600-1 (ขนาด 8 เมตร) ปี 2005 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2019 | VOGELE | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด KOBELCO SK200 MARK 9 YN13 ปี 2013 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOBELCO | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถดันดิน CAT D6R นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง HITACHI ZW220 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2019 | HITACHI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA320-7 ปี 2016 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด KOBELCO SK200 MARK 8 ปี 2010 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOBELCO | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA430-6 ปี 2011 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 962G นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2019 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย