truck2hand profile นิพัทธ์ ดาปาน
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญทอง
truck2hand badge
บัตรประชาชนถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
เลขที่บัญชีถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

นิพัทธ์ ดาปาน

5622

ประกาศขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA350-3 แขนยาวพิเศษ นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด CAT 308CSR นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด KOMATSU PC78US-6 อาร์มยาวพิเศษ นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายปั๊มลม AIRMAN PDS655S ปี 2012 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | AIRMAN | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถไถตีนา ISEKI TU135F พร้อมโรตารี่ นำเข้าจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | ISEKI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถปูยาง MITSUBISHI MF31WD (ขนาด 3 เมตร) ปี 2005 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | MITSUBISHI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 910H (เทียบเท่า WA100-6) ปี 2010 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 936Z (เทียบเท่า WA300) นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 938K (เทียบเท่า WA320-7) ปี 2013 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA150-6 ปี 2014 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย