truck2hand profile นิพัทธ์ ดาปาน
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญทอง
truck2hand badge
บัตรประชาชนถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
เลขที่บัญชีถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

นิพัทธ์ ดาปาน

5622

ประกาศขาย

ขายรถตักล้อยาง MITSUBISHI WS210 (เทียบเท่า WA30) นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | MITSUBISHI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถขุด KOMATSU PC78US-6 อาร์มยาวพิเศษ นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 950M (เทียบเท่า WA380-8) ปี 2017 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ ถึงเร็วๆนี้ครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA100-5 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถแทรคเตอร์ MOROOKA MK-30 พร้อมโรตารี่ นำเข้าจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถบด 9 ล้อ SAKAI TS200 ปี 2004 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | SAKAI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง CAT 962G นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA270-6 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA320-7 ปี 2014 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตักล้อยาง TOYOTA 3SD25 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | TOYOTA | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย