truck2hand profile นิพัทธ์ ดาปาน
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญทอง
truck2hand badge
บัตรประชาชนถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
เลขที่บัญชีถูกตรวจสอบแล้ว
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

นิพัทธ์ ดาปาน

5622

ประกาศขาย

truck2hand sold

ขายรถดันดิน CAT D6N ปี 2008 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถบด 7 ล้อ DYNAPAC CP201W นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | DYNAPAC | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถเจาะ FURUKAWA HCR9-D นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน

2020 | FURUKAWA | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง CAT 962K ปี 2015 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง HITACHI ZW220 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | HITACHI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง HITACHI ZW220-5B (เทียบเท่า WA380-7) ปี 2016 นำเข้าจากญี่ปุ่น มีVDOการทำงานครับ

2020 | HITACHI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA30-5 (2,XXX ชั่วโมง) นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง KOMATSU WA150-6 ปี 2014 นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้ มีVDOการทำงานครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง TCM L13 (เทียบเท่า WA100) นำเข้าเองจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | TCM | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตักล้อยาง TCM L20-3 แขนยาวพิเศษ นำเข้าจากญี่ปุ่น สภาพสวยพร้อมใช้งาน มีVDOการทำงานครับ

2020 | TCM | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย