truck2hand profile ภัทรกร อภิวันท์ลือชา

ภัทรกร อภิวันท์ลือชา

47

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (47 ประกาศขาย)

ลดราคา CAT 950F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100% เจ้า...
ลดราคา CAT 950F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | CAT | สกลนคร

฿950,000

ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย พร้อมใช้งาน10...
ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | CAT | สกลนคร

฿750,000

ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย พร้อมใช้งาน10...
ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | อื่นๆ | สกลนคร

฿750,000

ลดล้างสต็อก CAT 950F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100\...
ลดล้างสต็อก CAT 950F สภาพสวย พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | อื่นๆ | สกลนคร

฿950,000

truck2hand sold

ขายด่วน รถตัก CAT 428C สภาพสวย พร้อมใช้งาน10...
ขายด่วน รถตัก CAT 428C สภาพสวย พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | อื่นๆ | สกลนคร

฿590,000

truck2hand sold

ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย ต่อแขนแล้ว พร...
ขายด่วน รถตัก CAT 924F สภาพสวย ต่อแขนแล้ว พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2020 | อื่นๆ | สกลนคร

฿750,000

truck2hand sold

ขายด่วน รถตัก CAT 914G สภาพสวยมาก พร้อมใช้งา...
ขายด่วน รถตัก CAT 914G สภาพสวยมาก พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2019 | อื่นๆ | สกลนคร

฿11,000,000

truck2hand sold

ขายด่วน รถตัก TCM 850 สภาพสวยๆ พร้อมใช้งาน10...
ขายด่วน รถตัก TCM 850 สภาพสวยๆ พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2019 | TCM | สกลนคร

฿880,000

truck2hand sold

ขายกระบะพื้นเรียบสามมิตร พร้อมใช้ ยาว 6.20 ม...
ขายกระบะพื้นเรียบสามมิตร พร้อมใช้ ยาว 6.20 ม. คัสซีกว้าง 87 ซม. โทร.095-2268886 Line id: 0952268886

2019 | SAMMITR | กรุงเทพ

฿39,000

truck2hand sold

ขายด่วน รถตัก CAT 914G สภาพสวยมาก พร้อมใช้งา...
ขายด่วน รถตัก CAT 914G สภาพสวยมาก พร้อมใช้งาน100\% เจ้าของขายเอง 091-0655915

2019 | อื่นๆ | สกลนคร

฿1,100,000