truck2hand profile จิณณวัตร จักรกล
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญเงิน
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

จิณณวัตร จักรกล

10,000

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (10,000 ประกาศขาย)

รถปูยาง MITSUBISHI MF 24 FROM JAPAN พร้อมใช้งาน ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | MITSUBISHI | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

ขาย แทรคยาง PC 20-7 ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตัก CATERPILLAR 988B รถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆ บุ้งกี๋ขนาด 4.5 คิว เครื่อง เกียร์ ปั้ม สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985

2020 | อื่นๆ | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

#ลูกค้าฝากขาย#รถตัก komatsu 505 พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | KOMATSU | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

#ลูกค้าฝากขาย#รถตัก CATERPILLAR 910 เครื่องยนต์ 40 Y พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ลูกค้าฝากขาย รถตัก KOMATSU 505

2020 | KOMATSU | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

ลูกค้าฝากขาย รถตัก KOMATSU 505

2020 | KOMATSU | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

#ลูกค้าฝากขาย#รถตัก CATERPILLAR 910 เครื่องยนต์ 40 Y พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | อื่นๆ | สมุทรสาคร

ติดต่อผู้ขาย

ขายรถตัก TOYOTA FD9 ตักสูง 3 ม เครื่องยนต์ 4 สูบ เกียร์ ปั้ม สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | TOYOTA | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย

ขาย รถบด SAKAI T2 เครื่องยนต์ อีซุซุ 6 BG1 พร้อมใช้งาน นำเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่น ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2020 | SAKAI | สมุทรสงคราม

ติดต่อผู้ขาย