truck2hand profile จิณณวัตร จักรกล
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญเงิน
truck2hand badge
ทะเบียนบ้านถูกตรวจสอบแล้ว

จิณณวัตร จักรกล

10,000

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (10,000 ประกาศขาย)

truck2hand sold

ขายรถแม็คโคร KOMATSU PC27R-8 พร้อมใช้งาน นำเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่น ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | KOMATSU | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขาย แทรคยาง PC 20-7 ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | KOMATSU | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

รถปูยาง MITSUBISHI MF 24 FROM JAPAN พร้อมใช้งาน ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | MITSUBISHI | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก CATERPILLAR 938K ยกสูง 4.50 เมตร นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | อื่นๆ | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก TOYOTA STD20 เทียบเท่า WA100 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | TOYOTA | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก FURUKAWA FL60 -1 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | FURUKAWA | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก YANMAR V2 เทียบเท่า WA30 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | YANMAR | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก TOYOTA FD9 ตักสูง 3 ม เครื่องยนต์ 4 สูบ เกียร์ ปั้ม สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | TOYOTA | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายรถตัก CATERPILLAR 988B รถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆ บุ้งกี๋ขนาด 4.5 คิว เครื่อง เกียร์ ปั้ม สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985

2019 | อื่นๆ | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขาย รถแม็คโคร KOMATSU PC60U-3 พร้อมใช้งาน นำเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่น ติดต่อ 063-9316985 ID LINE : 0639316985 ครับ

2019 | KOMATSU | สระบุรี

ติดต่อผู้ขาย