truck2hand profile มะลิ  พรหมบุตร

มะลิ พรหมบุตร

116

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (116 ประกาศขาย)

truck2hand sold

ขายคอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมใช้ราคา89,000โทร081...
ขายคอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมใช้ราคา89,000โทร0814064505

2020 | ชลบุรี

฿89,000

ขายคอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมใช้ราคา85,000โทร064...
ขายคอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมใช้ราคา85,000โทร0646362544

2020 | นนทบุรี

฿85,000

ขายตู้ออฟฟิศขนาด3x6 มือสองตามสภาพ ราคาขาย ...
ขายตู้ออฟฟิศขนาด3x6 มือสองตามสภาพ ราคาขาย 70,000

2020 | นนทบุรี

฿95,000

truck2hand sold

ขายตู้40ฟตสภาพพร้อมใช้35,000
ขายตู้40ฟตสภาพพร้อมใช้35,000

2020 | อื่นๆ | ระยอง

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายตู้20ฟตสภาพพร้อมใช้ราคาใบละ29000
ขายตู้20ฟตสภาพพร้อมใช้ราคาใบละ29000

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตพร้อมห้องน้ำ
ขายตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตพร้อมห้องน้ำ

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตตามสภาพ24,000บาท
ขายตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตตามสภาพ24,000บาท

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายอาคารสโตร์พร้อมใช้งานพื้นที่ใช้งาน240 ตาร...
ขายอาคารสโตร์พร้อมใช้งานพื้นที่ใช้งาน240 ตารางเมตรติดต่อ0814064505

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

฿220,000

truck2hand sold

ขายร้านค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน75,000
ขายร้านค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน75,000

2020 | อื่นๆ | นนทบุรี

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ40ฟุตราคาใบละ38000โทร...
ขายตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ40ฟุตราคาใบละ38000โทร.0814064505

2020 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย