truck2hand profile พัชราภรณ์ กระชั้น

พัชราภรณ์ กระชั้น

278

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (278 ประกาศขาย)

⭐⭐⭐ขาย ISUZU FTR240 ปี 58 หกล้อตู้สิบบาน ขนาด 240 แรงม้า สนใจ 082-1408696 A

2015 | ISUZU | ชลบุรี

฿1,290,000

⭐⭐⭐ขาย HINO 500 ปี 53 หกล้อตู้สิบบาน ขนาด 212 แรงม้า ☎️ 082-1408696

2010 | HINO | ชลบุรี

฿890,000

⭐⭐⭐ขาย ISUZU FXZ320 ปี 48 สิบล้อดัมพ์เกษตร ขนาด 320 แรงม้า พร้อมลูกพ่วงดัมพ์ ปี 49 ☎️082-1408696

2005 | ISUZU | ชลบุรี

฿1,550,000

⭐⭐⭐ขาย HINO VICTOR ปี 60 หกล้อหัวคัทซี ขนาด 240 แรงม้า ☎️ 082-1408696

2017 | HINO | ชลบุรี

฿1,150,000

⭐⭐⭐ขาย Hino Mega FG ปี 50 หกล้อตู้สิบบาน ☎️ 082-1408696

2007 | HINO | ชลบุรี

฿790,000

⭐⭐⭐ขาย ISUZU FTR240 ปี 60 หกล้อตู้สิบบาน ☎️ 082-1408696 หนุ่ยครับ

2017 | ISUZU | ชลบุรี

฿1,490,000

⭐⭐⭐ขาย ISUZU FVM240 ปี 58 สิบล้อตู้สิบบาน ขนาด 240 แรงม้า ☎️ 082-1408696 หนุ่ยครับ

2015 | ISUZU | ชลบุรี

฿1,490,000

⭐⭐⭐ขาย Hino Mega ปี 54 หกล้อตู้สิบบาน ขนาด 212 แรงม้า ☎️ 082-1408696 หนุ่ยครับ

2011 | HINO | ชลบุรี

฿890,000

⭐⭐⭐ขาย หางก้าง ปี 47 ☎️ 082-1408696 หนุ่ยครับ

2020 | อื่นๆ | ชลบุรี

฿190,000

⭐⭐⭐ขาย ISUZU FTR240 ปี 55 หกล้อดัมพ์ ขนาด 240 แรงม้า ☎️ 082-1408696 หนุ่ยครับ

2012 | ISUZU | ชลบุรี

฿1,050,000