truck2hand profile บริษัท ไอยรา ออโต้คาร์ จ.สุรินทร์
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญเงิน

บริษัท ไอยรา ออโต้คาร์ จ.สุรินทร์

54

ประกาศขาย

หัวลาก VOLVO FH เครื่อง 440แรงม้า ปี58 เกียร์ออโต้ ถุงลมยกล้อเพลาเดียว รถลินฟ้อกซ์ รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน**เจ้าของขายเอง**

2015 | VOLVO | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

ขายหกล้อ ISUZU ตู้10บาน เครื่อง 240แรงม้า ปี56 แก๊สโรงงาน NGV รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2013 | ISUZU | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

หัวลาก HINO VICTOR เครื่อง 344แรงม้า ปี60 (มีสองคัน)รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน**เจ้าของขายเอง**

2017 | HINO | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

หัวลาก ISUZU DECA เครื่อง 320แรงม้า ปี49 แม็กโหลด (ยางเต็ม10เส้น) รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2006 | ISUZU | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

หัวลาก NISSAN UD เครื่อง 378แรงม้า ปี57 ( ฟรีดาวน์ ) รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2014 | NISSAN | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

หัวลาก HINO เครื่อง 260 แรงม้า ปี47 รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน ( เอกสารพร้อมโอน ) **เจ้าของขายเอง**

2004 | HINO | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายหัวลาก NISSAN UD แม่-ลูก พื้นเรียบ (ลูกสามเพลา) เครื่อง 320แรงม้า ปี52 รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2009 | NISSAN | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

หัวลาก MITSUBISHI GT เครื่อง 220 แรงม้า ปี45 สภาพดี/พร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2002 | MITSUBISHI | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายหัวลาก HINO เครื่อง 320 แรงม้า ปี48 รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2005 | HINO | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายหัวลาก NISSAN UD แม่-ลูก พื้นเรียบ (ลูกสามเพลา) เครื่อง 320แรงม้า ปี52 รถสวย/สภาพดีพร้อมใช้งาน **เจ้าของขายเอง**

2009 | NISSAN | สุรินทร์

ติดต่อผู้ขาย

1

2

3

6