truck2hand profile คมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล

คมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล

173

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

ประกาศทั้งหมด (173 ประกาศขาย)

Komatsu FG15C-16 ยก1.5ตัน เสายกสูง3เมตร เคร...
Komatsu FG15C-16 ยก1.5ตัน เสายกสูง3เมตร เครื่องเบนซิล ไม่เคยใช้งานในไทย

2019 | KOMATSU | กรุงเทพ

฿155,000

Toyota 5FG15 เกียร์Auto ยก1.5ตัน เสา3เมตร เค...
Toyota 5FG15 เกียร์Auto ยก1.5ตัน เสา3เมตร เครื่องยนต์เบนซิน

2020 | TOYOTA | กรุงเทพ

฿133,000

Toyota 8FGL15 ขนาดยก1.5ตัน เสายกสูง3เมตร เคร...
Toyota 8FGL15 ขนาดยก1.5ตัน เสายกสูง3เมตร เครื่องยนต์เบนซิล+แก๊สLPGจากโรงงานญี่ปุ่น

2020 | TOYOTA | กรุงเทพ

฿208,000

Toyota 5FG20 ขนาดยก2ตัน เสาสูง3เมตร เครื่องย...
Toyota 5FG20 ขนาดยก2ตัน เสาสูง3เมตร เครื่องยนต์เบนซิน

2020 | TOYOTA | กรุงเทพ

฿149,000

ขายถูกมาก Mitsubishi ยก2ตัน เสา3เมตร เบนซิน ...
ขายถูกมาก Mitsubishi ยก2ตัน เสา3เมตร เบนซิน นำเข้าจากญี่ปุ่น

2020 | MITSUBISHI | กรุงเทพ

฿195,000

เสาสูง5เมตร!!! komatsu FG25T-16 ขนาดยก2.5ตัน...
เสาสูง5เมตร!!! komatsu FG25T-16 ขนาดยก2.5ตัน เสาสูง5เมตร เครื่องยนตร์เบนซิล+แก๊สLPGจากโรงงานญี่ปุ่น

2020 | KOMATSU | กรุงเทพ

฿279,000

ขายถูกมาก Nissan ยก2.3ตัน เกียร์ออโต้ เบนซิน...
ขายถูกมาก Nissan ยก2.3ตัน เกียร์ออโต้ เบนซิน+LPGเดิมแท้ นำเข้าจากญี่ปุ่น

2020 | NISSAN | กรุงเทพ

฿175,000

ขายถูกมาก Mitsubishi ยก3.5ตัน เสา3.5เมตร เกี...
ขายถูกมาก Mitsubishi ยก3.5ตัน เสา3.5เมตร เกียร์ออโต้ ดีเซล นำเข้าจากญี่ปุ่น

2020 | MITSUBISHI | กรุงเทพ

฿285,000

Komatsu FG30-12 ยก3ตัน เสา4เมตร เกียร์ออโต้ ...
Komatsu FG30-12 ยก3ตัน เสา4เมตร เกียร์ออโต้ เบนซิน นำเข้าจากญี่ปุ่น

2020 | KOMATSU | กรุงเทพ

฿285,000

Komatsu FD25 ยก2.5ตัน เสา4เมตร ดีเซล ออโต้ น...
Komatsu FD25 ยก2.5ตัน เสา4เมตร ดีเซล ออโต้ นำเข้าจากญี่ปุ่น

2020 | KOMATSU | กรุงเทพ

฿325,000