truck2hand profile คุณ แชมป์
truck2hand badge
ผู้ใช้ระดับ เหรียญเงิน

คุณ แชมป์

4,901

ประกาศขาย

truck2hand sns undefined
truck2hand sns undefined

เกี่ยวกับเรา

ประกาศทั้งหมด (4,901 ประกาศขาย)

truck2hand sold

ขาย รถตอกคอนกรีต ยี่ห้อ ARROW G400 นำเข้าจาก USA 100\% ไม่เคยใช้งานในไทย เอกสารครบ

2015 | อื่นๆ | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

มาใหม่ SK115SR KOBELCO นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ 100\% ไม่เคยใช้งานในไทย สภาพสวยพร้อมใช้งาน เอวดี เครื่องแน่น เอกสารครบ

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขาย รถแบคโฮ ยีห้อ KOMASU PC130-6K รถเก่านอกแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อน

2015 | KOMATSU | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายราคาพิเศษรถแบคโฮ K905 ยีห้อ KOBELCO รถเก่านอก ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายราคาพิเศษรถแบคโฮ K905 ยีห้อ KOBELCO รถเก่านอก ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขาย รถแบคโฮ ยีห้อ KOMASU PC130-6K รถเก่านอกแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อน

2015 | KOMATSU | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

มาใหม่ SK115SR KOBELCO นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ 100\% ไม่เคยใช้งานในไทย สภาพสวยพร้อมใช้งาน เอวดี เครื่องแน่น เอกสารครบ

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

มาใหม่ SK115SR KOBELCO นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ 100\% ไม่เคยใช้งานในไทย สภาพสวยพร้อมใช้งาน เอวดี เครื่องแน่น เอกสารครบ

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขาย รถแบคโฮ ยีห้อ KOMASU PC130-6K รถเก่านอกแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อน

2015 | KOMATSU | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย

truck2hand sold

ขายราคาพิเศษรถแบคโฮ K905 ยีห้อ KOBELCO รถเก่านอก ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย

2015 | KOBELCO | กรุงเทพ

ติดต่อผู้ขาย