truck2hand profile นาย นิรัญ  มาเรือง

นาย นิรัญ มาเรือง

19

ประกาศขาย

เทรลเลอร์ เทลเลอร์พ่วง ลากจูง บรรทุก รถเกี่ยวข้าว แทรคเตอร์ คูโบต้า ยันม่าร์ จอห์นเดีย อิเซกิ เริ่มต้น 32,000฿

2013 | CLAAS | ชัยภูมิ

฿45,000

เทรลเลอร์ สาลี่ พ่วงท้ายรถไถนา บรรทุกพืชผลการเกษตร (และเทรลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า บรรทุกรถแบคโฮ ขนาดเล็ก )

2013 | KUBOTA | ชัยภูมิ

ติดต่อผู้ขาย

เทรลเลอร์ รถไถนาเดินตาม เริ่มต้น 11,000 บาท (และเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รถแบคโฮ ขนาดเล็ก )

2013 | KUBOTA | ชัยภูมิ

ติดต่อผู้ขาย

พ่วงลากจูง บรรทุกรถเกี่ยวข้าว คูโบต้า DC-60 68 70G,95GM,105X / ยันม่าร์ / อิเซกิ คลาส ควายทอง ไทยเส็ง ฯลฯ เริ่มต้น 39,000 บาท

2016 | THAI SENG YONT | ชัยภูมิ

฿45,000

เทรลเลอร์ รถคีบอ้อย (และเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รถแบคโฮ ขนาดเล็ก )

2013 | KUBOTA | ชัยภูมิ

฿60,000

พ่วงลากจูง รถแบ็คโฮ ขนาดเล็ก PC 20-25-30-35-40-45-50-55-60-70 รถยก รถขุดคูโบต้า เริ่มต้นที่ 32,000 บาท

2016 | KUBOTA | ชัยภูมิ

฿40,000

พ่วงลากจูง ขนย้ายรถไถฟอร์ด ราคาเริ่มต้น 49,000-

2020 | FORD | ชัยภูมิ

฿49,000

เทรลเลอร์ รถลากวัว (และเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รถแบคโฮ ขนาดเล็ก )

2013 | KUBOTA | ชัยภูมิ

฿52,000

เทรลเลอร์ บรรทุกรถไถนานั่งขับ แทรคเตอร์ คูโบต้า ฟอร์ด จอห์นเดีย ยันม่าร์ แมสซี่ คลาส บรรทุกรถยนต์ ราคาเริ่มต้น 32,000-

2013 | CLAAS | ชัยภูมิ

฿72,500

เทรลเลอร์ เทนเลอร์ เทเลอร์ เทลเลอร์ พ่วง ลากจูง บรรทุก รถโฟคลิฟท์ รถแบ็คโฮ แมคโคร แบคโฮ ขนาดเล็ก PC20 30 35 40 45 50 55 60 70 บรรทุกรถยนต์ รถกวาดถนน บ้าน ร้านกาแฟ ฯลฯ (และยังมี เทรลเลอร์ บรรทุก รถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า ยันม่าร์ คลาส จอห์นเดีย อิเซกิ)) เริ

2015 | CLAAS | ชัยภูมิ

฿45,000