กฎการใช้งาน

รายการสินค้าต้องห้าม

บริษัทห้ามการโพสหรือขายสินค้าตามรายการสินค้าต้องห้าม หากผู้ขายโพสสินค้าในรายการต้องห้าม จะถือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานไม่ว่าผู้ขายจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ารายการสินค้านั้นฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือไม่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการถอนโพสดังกล่าวและยกเลิก เพิกถอน หรือระงับ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับสินค้า บริการ ธุรกรรม หรือกิจกรรม ที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ละเมิดกฎหมาย หรือ ระเบียบของราชการ หรือ สนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคคลที่สามกระทำการเช่นนั้น

 • โกง หลอกลวง พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายผู้อื่น

 • ทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของบริษัท

 • ละเมิดเงื่อนไขกับธนาคาร เครดิตการ์ด หรือ กองทุนทางการเงิน หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงที่จะถูกเรียกร้องคืน เรียกร้องเบี้ยปรับ ค่าเสียหาย หรือเกิดความอันตราย หรือความรับผิด

รายการของสินค้าจะมีการอัปเดทเป็นระยะตามที่บริษัทเห็นสมควร ตัวอย่างของรายการสินค้าหรือของที่เข้าข่ายจำพวกต่างๆ อาจขยายออกไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเนื้อหาให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บริการของบริษัทเพื่อขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

 • สิ่งที่ผิดกฎหมาย

 • สินค้าหลุดจำนำ

 • ยา เช่น

  • สินค้า อุปกรณ์ หรือบริการที่นำมาใช้เพื่อการผลิตยา

  • พืชที่ปลูกเพื่อเป็นยา เช่น เมล็ดกัญชา

  • ยา อุปกรณ์ที่ต้องสั่งโดยใบสั่งแพทย์ หรือ ยาที่ขายตามร้านขายยา

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

 • วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น อาหาร อาหารโฮมเมด อาหารเสริม วิตามิน สินค้าเพื่อการลดน้ำหนัก สินค้าเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ สินค้าเพื่อการรักษาโรคด้วยตนเอง เครื่องสำอางผลิตเอง และสินค้าที่อ้างว่ามีคุณสมบัติรักษาอย่างมหัศจรรย์ สินค้าที่ขโมยมา

  • หมายเหตุ: หากมีรายงานว่าสินค้าที่มีผู้ซื้อไปเป็นของที่ขโมยมา ผู้เสียหายหรือผู้อื่นอาจเรียกร้องให้คืนสินค้า และสินค้าอาจถูกยึดตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (กฎหมายอาญา)

 • สินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เช่น

  • ของตามรายการที่ไม่ได้มียี่ห้อ ไม่ใช่สินค้าแท้ ของเลียนแบบ ของปลอม หรือ ของทำเทียม

  • ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง ของผลิตในครัวเรือน หรือ ของที่ปรากฎการ์ตูนมีลิขสิทธิ์ มียี่ห้อ หรือโลโก้ ฯลฯ

  • หมายเหตุ: สำหรับ สินค้าแบรนด์เนม ต้องมีการแจ้งเลขรหัส (serial numbers) หรือ ใบเสร็จ ขณะที่โพส สินค้า

 • อาวุธ เช่น

  • ปืน และอะไหล่ หรือส่วนประกอบของปืน รวมถึง ปืนลม และบีบีกัน

  • มีด เช่น มีดพับสปริง มีดผีเสื้อ มีดซึ่งซ่อนหรือเก็บไว้ในวัตถุอื่น หรือทำจากวัสดุที่ไม่สามารถตรวจจับโลหะได้

  • ระเบิด รถถัง เครื่องบินรบ เรือดำน้ำ และ อาวุธยุทโธปกรณ์

  • อาวุธเพื่อการป้องกันตัว

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

 • สินค้ายาสูบ

  • บุหรี่

  • บุหรี่ไฟฟ้า บารากุไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบยาสูบที่ใช้ไอน้ำที่มีสารนิโคติน

  • ของเหลวเพื่อใช้ทำไอน้ำที่ไม่มีสารนิโคติน

 • ของที่ใช้เพื่อการขโมยข้อมูลส่วนตัว

  • ข้อมูลยืนยันบัญชี ข้อมูลในการล๊อกอิน และ/หรือ รหัสในการเข้าสู่บัญชี

 • ของที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของท่าน

  • ของ Drop shipping (ของที่มีผู้โพสขายที่อื่น โดยผู้ขายนำมาโพสซ้ำเพื่อขายโดยไม่ต้องส่งเอง)

  • การโฆษณาหรือการ การโพสของหายที่มีเจ้าของตามหา

  • ของที่ท่านยังไม่ได้มีอยู่ในตอนนี้เพราะอยู่ระหว่างการสั่ง (Pre Order)

  • คูปองเพื่อสั่งสินค้า

 • ของที่เป็นวัตถุอันตราย

  • ของติดไฟง่าย

  • ของที่สามารถระเบิดได้

  • ของที่เป็นสารพิษ

 • สินค้าที่ออกแบบขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือเพื่อใช้ของอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ชิปปรับแต่งเกม (“mod chips”) เพื่อเจาะรหัสในเกมคอมพิวเตอร์ในการอนุญาตให้สามารถเล่นเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 • สินค้าที่จำกัดอายุผู้ใช้งาน หรือสินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติ หรือ อนุญาตตามกฎหมายในการขาย

 • การพนัน รวมถึงการใช้บริการนี้เพื่อขายตั๋ว ฉลาก และการซื้อแบบปกปิดตัว (mystery purchases)

 • สินค้าและบริการทางการเงิน เช่น

  • พันธบัตร หลักทรัพย์ และ ประกันภัย

  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาป ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด หรือ หน่วยเงินหรือ ทองคำแท่ง

  • ซื้อหรือขายบัตรของขวัญ หรือ บัตรที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า

  • แสตมป์ ทุกประเภท

 • สัตว์ ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต

 • ของที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ (โปรแกรมสอดแนม)

 • อุปกรณ์ดิจิตอล – ของใดๆ ที่ในการสั่งงานจะสำเร็จเมื่อมีการดาวน์โหลด

  • อีบุค ไฟล์ PDF UGC และสินค้าเพื่อเกมออนไลน์

 • มนุษย์ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ อวัยวะมนุษย์ เซลส์ เลือด ของเหลวจากร่างกาย รวมถึงของที่ปนเปื้อนสารจากร่างกายมนุษย์เช่นกางเกงชั้นใน

 • สิ่งของที่มีเนื้อหาโจ่งแจ้ง (Explicit items)

  • สิ่งของที่แส ดงถึงเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เช่น เซ็กส์ทอย ฯลฯ

  • สิ่งของที่น่ารังเกียจ (ตามที่บริษัทจะพิจารณา)

 • สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น

  • สินค้าหรือธุรกิจเครือข่าย (Multi-Level Marketing: “MLM”)

  • ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร

  • ไม้หวงห้าม หรือของป่า

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • บริการที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อ

  • เพชรพลอย อัญมณี หรือหินมีค่า

  • พระเครื่อง หรือวัตถุมงคล ไม่ว่าของศาสนาใด

  • อสังหาริมทรัพย์ โฉนด หรือเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

  • รายการอื่นที่ไม่เหมาะสมตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

 • หมายเหตุ: รายการต่างๆ อาจมีการยกเลิกตามดุลยพินิจของบริษัท

Rules

Prohibited Products

Company does not allow to post for sell/find/buy on the prohibited products following the Prohibited Items List. Company will consider to ban the post and related transaction which relates to the prohibited product.

Prohibited listings are products that are not allowed on the Truck2Hand platform due to local regulations or Truck2Hand's Listing Policy.

Company does not allow to post the product which relate to the following contents

 • Illegal or support someone to do illegal

 • Item which may discredit company

 • Violate the condition of banking, credit card, financial fund or other e-banking transactions Check our Prohibited Items List regularly for updates. The item may be updated due to the benefit of users.

 • Illegal products

 • Pawned items

 • Drugs e.g.

  • Item which relates drug production

  • Plant which uses for produce drugs e.g. Cannabis seeds

  • Prescription-only medicines, pharmacy-only medicines, drug-like substances and associated paraphernalia.

 • Medical products

 • Food ingredient e.g. homemade food, supplements, vitamins, dietary supplements, bodybuilding supplements, self-curing supplements and the item is intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in humans and/or animals, contraception, inducing anaesthesia or otherwise preventing or interfering with the normal operation of a physiological function, whether permanently or temporarily, and whether by way of terminating, reducing or postponing, or increasing or accelerating, the operation of that function or in any other way

 • Stolen goods

  • If company acknowledge that the selling items is stolen goods, company will reject the selling post, consider to ban the seller and may prosecute by the company

 • Potentially infringing items

  • Items including but not limited to replicas, counterfeit items, and unauthorized copies of a product or item which may be in violation of certain copyrights, trademarks, or other intellectual property rights of third parties;

 • Weapons

  • Guns and spare parts including Air gun and BB Gun

  • Knives

  • Explosive goods, Tanks, Fighter aircraft, Submarines and other military weapons

  • Other weapons

 • Alcohol beverages

 • Tobacco

  • Cigarette

  • Electronic Cigarette, Baraku, Shisha and other Nicotine products

 • Products which lead to data stolen

  • Information for account guarantee, username and password

 • Items which are not owned by seller

  • Drop shipping

  • Pre Order items

  • Coupon for purchase items

 • Dangerous goods

  • Fireable items

  • Explosive goods

  • Noxious items

 • Modchip or any items which violate copyright laws

 • Age limited items, Permission required items

 • Gambling and related services and goods

 • Financial products

  • Bond, stock, insurance, credit card and debit card

  • Any currency of Banknote and coins, Gold

  • Vouchers

  • Stamps

 • Animal and wildlife products (including, without limitation, wild animals)

 • Computer virus, Malware and Spyware

 • Digital goods which required download before open

  • E-book or Online Game items

 • Human parts or remains

 • Explicit items

 • Sexual items

 • Mislabelled goods (depend on company decision)

 • Unappropriated Items and services

  • Multi-Level Marketing: “MLM”

  • Certificate

  • Forestry goods

  • Insignias

  • Propaganda services

  • Jewelry

  • Artifacts and antiquities

  • Real estate

  • Any other items will be announced by company

 • Remark : Prohibited items will be cancelled by judgement of company

Truck2Hand

ศูนย์ช่วยเหลือ