1. /
  บทความ
 2. /
  Genie - Truck2Hand.com

Genie - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Muk28/8/2566
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
Genie - Truck2Hand.com

ประวัติของ Genie

Genie ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 เมื่อ Bud Bushnell ซื้อสิทธิ์ในการผลิตลิฟต์บรรทุกวัสดุที่ทำงานด้วยปั้มลมอัด ใช้สำหรับยก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับลิฟต์วัสดุและแท่นยกระดับเคลื่อนที่ เช่น ลิฟต์คน ลิฟต์กรรไกร และรถเทเลแฮนด์เลอร์ จึงถูกเพิ่มเข้ามาในสายผลิตภัณฑ์ Genie

ปัจจุบัน อุปกรณ์ Genie ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลายทั่วโลก เช่น การเช่าอุปกรณ์ การบิน การก่อสร้าง ความบันเทิง การทหาร ตลอดจนคลังสินค้าและการค้าปลีก 

Genie มีเครื่องจักรอะไรบ้าง

รถกระเช้า MEWP Boom lifts

 • Z-34/22 DC
 • Z-45/25J DC
 • Z-45/25 RT
 • Z-80/60
 • Z-135/70
 • S-125
 • Z-60/34
 • S-65
 • S-80

รถกระเช้า MEWP Scissor lifts

 • GS-1930
 • GS-2032
 • GS-2046
 • GS-2646
 • GS-3246
 • GS-4047
 • GS-5390 RT

รถกระเช้า MEWP Aerial work platforms

 • AWP-40S
 • AWP-30S
 • AWP-20S

รถกระเช้า MEWP Boom lifts

Genie Z-34/22 DC

Genie

รายละเอียดของ Z-34/22 DC

 • Working height maximum 12.52 m 
 • Platform height maximum 10.52 m
 • Horizontal reach maximum 6.78 m 
 • Up and over clearance maximum 4.57 m
 • Weight 4,990 Kg

Z-45/25J DC

รถกระเช้า

รายละเอียดของ Z-45/25J DC

 • Working height maximum 15.94 m
 • Platform height maximum 13.94 m
 • Horizontal reach maximum 7.65 m
 • Up and over clearance maximum 7.24 m
 • Weight 7,394 kg

จีนี่ Z-45/25 RT

รถกระเช้า

รายละเอียดของ Z-45/25 RT

 • Working height maximum 15.97 m
 • Platform height maximum 13.97 m
 • Horizontal reach maximum 7.49 m
 • Up and over clearance maximum 7.14 m
 • Weight 2WD/ 4WD 5,942 kg / 6,078 kg

จีนี่ Z-80/60

genie

รายละเอียดของ Z-80/60

 • Working height maximum 25.77 m
 • Platform height maximum 23.77 m
 • Horizontal reach maximum 18.29 m
 • Up and over clearance maximum 8.83 m
 • Weight 2WS/4WS 16,295kg / 17,021 kg

Genie Z-135/70

รถกระเช้า

รายละเอียด Z-135/70

 • Working height maximum 43.15 m
 • Platform height maximum 41.15 m
 • Horizontal reach max – riser extended 18.03 m
 • Weight 20,366 kg

จีนี่ S-125

genie

รายละเอียดของ S-125

 • Working height maximum 40.15 m
 • Platform height maximum 38.15 m
 • Horizontal reach maximum 24.38 m
 • Below ground reach 3.27 m
 • Weight 20,248 kg

Genie Z-60/34

รถกระเช้า

รายละเอียดของ Z-60/34

 • Working height maximum 20.39 m
 • Platform height maximum 18.39 m
 • Horizontal reach maximum 11.05 m
 • Up and over clearance maximum 8.23 m
 • Weight 10,215 kg

จีนี่ S-65

genie

รายละเอียดของ S-65

 • Working height maximum 21.80 m
 • Platform height maximum 19.80 m
 • Horizontal reach maximum 17.10 m
 • Below ground reach 2.71 m
 • Weight 2WD/4WD 10,024 kg / 10,102 kg

Genie S-80

genie

รายละเอียด S-80

 • Working height maximum 26.20 m
 • Platform height maximum 24.40 m
 • Horizontal reach maximum 21.80 m
 • Below ground reach 1.85 m
 • Weight 2WD 17,191 kg
 • Weight 4WD 17,236 kg

รถกระเช้า MEWP Scissor lifts

Genie GS-1930

รถกระเช้า

รายละเอียด GS-1930

 •  Max Working Height 7.79 m 
 •  Capacity  6.47 m 
 • Machine Width 5.85 m 
 •  Machine Length 4.47 m 
 • Weight 1.00 m 

GS-2032

จีนี่

รายละเอียดของ GS-2032

 •  Max Working Height 7.90 m 
 •  Capacityr 363 kg 
 •  Machine Width 0.81 m
 • Machine Length 2.44 m 
 •  Weight 1,621 kg 

จีนี่ GS-2046

รถกระเช้า

รายละเอียด GS-2046

 • Max Working Height 8.13 m
 • Capacity 544 kg
 • Machine Width 1.16 m
 • Machine Length 2.44 m
 • Weight 1,774 kg

GS-2646

จีนี่

รายละเอียดของ GS-2646

 • Max Working Height 9.96 m
 • Capacity 454 kg
 • Machine Width 1.16 m
 • Machine Length 2.44 m
 • Weight 2,188 kg

จีนี่ GS-3246

จีนี่

รายละเอียดของ GS-3246

 • Max Working Height 11.78 m
 • Capacity 318 kg
 • Machine Width 1.16 m
 • Machine Length 2.44 m
 • Weight 2,430 kg

GS-4047

รถกระเช้า

รายละเอียดของ GS-4047

 • Max Working Height 13.70 m
 • Capacity 249 kg
 • Machine Width 1.19 m
 • Machine Length 2.48 m
 • Weight 3,260 kg

GS-5390 RT

genie

รายละเอียดของ GS-5390 RT

 • Max Working Height 18.15 m
 • Capacity 680 kg
 • Machine Width 2.36 m
 • Machine Length 4.88 m
 • Weight 7,515 kg

รถกระเช้า MEWP Aerial work platforms

Genie AWP-40S

genie

รายละเอียดของ AWP-40S

 • Max Working Height 14.29 m
 • Capacity 136 kg
 • Stowed Height 2.78 m
 • Machine Width 74 cm
 • Weight 472 kg

AWP-30S

รถกระเช้า

รายละเอียดของ AWP-30S

 • Max Working Height 11.00 m
 • Capacity 159kg
 • Stowed Height 1.98m
 • Machine Width 74 cm
 • Weight 352 kg

AWP-20S

จีนี่

รายละเอียดของ AWP-20S

 • Max Working Height 8.12m
 • Capacity 159kg
 • Stowed Height 1.98m
 • Machine Width 74 cm
 • Weight 307kg

ซื้อ-ขาย เครื่องจักรมือสอง แบบสะดวกรวดเร็ว

สำหรับใครที่อยากซื้อ เครื่องจักรก่อสร้างมือสอง จีนี่ ทุกประเภท ราคาเหมาะสม สามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ที่ Truck2hand ผู้นำด้านตลาดออนไลน์ซื้อ-ขาย เครื่องจักรก่อสร้างมือสอง โดยมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อได้แบบสะดวก

ข้อมูลภาพ

https://pwmthailand.com/
พื้นที่โฆษณา

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest