1. /
  บทความ
 2. /
  Unic เครนติดหลังรถบรรทุก - Truck2Hand.com

Unic เครนติดหลังรถบรรทุก - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Muk10/4/2566
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
Unic เครนติดหลังรถบรรทุก - Truck2Hand.com

ประวัติของ Unic

ยูนิคเครน เครนติดรถบรรทุก UNIC เป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนา และผลิตเครนติดรถบรรทุก ซึ่งยกน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม และยังพัฒนาเครนรุ่นต่างๆเรื่อยมา จนในปี 1979 ได้พัฒนาตัวรีโมทคอนโทรน และ เรดิ-คอน เรดิโอเวฟ (ไร้สาย) รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ unique A.A. ตัวควบคุมคันเร่งอัตโนมัติ, การชักเครนเข้า-ออกจากบูมทั้ง 6 ท่อนอัตโนมัติ, ระบบ UNI-Hook ตะขอเครนพับเก็บ

เครนติดรถบรรทุก Unic

 • UR-V230 Series
 • UR-V340 Series
 • UR-V370K Series
 • UR-V550K/WYK Series
 • UR-V800K Series
 • UR-A1200E Series
 • UR-V1004 Series
 • UR-A1504 Series

เครนตีนตะขาบ Unic

 • UR-W094C
 • UR-W295C
 • UR-W376C
 • UR-W546C
 • UR-W547C
 • UR-W706C
 • UR-W1006C

เครนติดตั้งบนเรือ

 • UVB260J Series
 • UVB340J Series
 • UVB500J Series
 • UVB1200J Series

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก

 • UC-28EX

เครนติดรถบรรทุก Unic

Unic UR-V230 Series

Unic

รายละเอียดของ UR-V230 Series

 • รุ่น UR-V232 / UR-V233 / UR-V234
 • น้ำหนักเครน 680 กก. / 745 กก. / 825 กก.
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 2,330 กก.ที่ 1.7 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 2 / 3 /4
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UR-V340 Series

Unic

รายละเอียดของ UR-V340 Series

 • รุ่น UR-V343 / UR-V344 / UR-V345 / UR-V346
 • น้ำหนักเครน 1,045 กก. / 1,135 กก. / 1,270 กก. / 1,305 กก.
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,030 กก.ที่ 2.7 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.6 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.4 ม./ 3,030 กก.ที่ 2.4 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5 / 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-V370K Series

เครนติดรถบรรทุก

รายละเอียดของ UR-V370K Series

 • รุ่น UR-V373 / UR-V374 / UR-V375 / UR-V376
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,030 กก.ที่ 2.7 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.6 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.4 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.4 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5 / 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-V550K/WYK Series

เครนติดรถบรรทุก

รายละเอียดของ UR-V550K/WYK Series

 • รุ่น UR-V553K/WYK , UR-V554K/WYK, UR-V555K/WYK, UR-V556K/WYK
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 5,050 กก.ที่ 2.5 ม. / 5,050 กก.ที่ 2.5 ม. / 5,050 กก.ที่ 2.5 ม. / 5,050 กก.ที่ 2.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5 / 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UR-V800K Series

Unic

รายละเอียดของ UR-V800K Series

 • รุ่น UR-V803K / UR-V804K / UR-V805K
 • น้ำหนักเครน 2,420 กก. / 2,650 กก. / 2,940 กก.
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 8,000 กก.ที่ 2.8 ม. / 8,000 กก.ที่ 2.8 ม. / 8,000 กก.ที่ 2.8 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-A1200E Series

เครนติดรถบรรทุก

รายละเอียดของ UR-A1200E Series

 • รุ่น UR-A1204E / UR-A1206E
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 7,500 กก.ที่ 2.7 ม. / 7,500 กก.ที่ 2.7 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 4 / 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-V1004 Series

เครนติดรถบรรทุก

รายละเอียดของ UR-V1004 Series

 • รุ่น UR-V1004
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 10,100 กก. ที่ 2.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 4
 • เครนหมุน 360°

UR-A1504 Series

เครนติดรถบรรทุก

รายละเอียดของ UR-A1504 Series

 • รุ่น UR-A1504
 • น้ำหนักเครน 5,496 กก.
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 13,620 กก.ที่ 1.22 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 4
 • เครนหมุน 360°

เครนตีนตะขาบ

Unic UR-W094C

Unic

รายละเอียดของ UR-W094C

 • รุ่น UR-W094C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 995 กก. ที่ 1.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 4
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UR-W295C

เครนตีนตะขาบ

รายละเอียดของ UR-W295C

 • รุ่น UR-W295C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 2,930 กก. ที่ 1.4 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 5
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UR-W376C

เครนตีนตะขาบ

รายละเอียดของ UR-W376C

 • รุ่น UR-W376C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,030 กก. ที่ 2.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-W546C

Unic

รายละเอียดของ UR-W546C

 • รุ่น UR-W546C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 4,050 กก. ที่ 2.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UR-W547C

เครนตีนตะขาบ

รายละเอียดของ UR-W547C

 • รุ่น UR-W547C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 4,050 กก. ที่ 2.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 7
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-W706C

เครนตีนตะขาบ

รายละเอียดของ UR-W706C

 • รุ่น UR-W706C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 6,050 กก. ที่ 3.0 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UR-W1006C

เครนตีนตะขาบ

รายละเอียดของ UR-W1006C

 • รุ่น UR-W1006C
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 10,140 กก. ที่ 3.0 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 6
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

เครนติดตั้งบนเรือ

Unic

UBV260J Series

 • รุ่น UBV263J / UBV264J
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 2,630 กก.ที่ 1.6 ม. / 2,630 กก.ที่ 1.6 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UBV340J Series

 • รุ่น UBV343J / UBV344J / UBV345J
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,030 กก.ที่ 2.6 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.5 ม. / 3,030 กก.ที่ 2.3 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

UBV500J Series

 • รุ่น UBV503J / UBV504J / UBV505J
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,030 กก.ที่ 4.1 ม. / 3,030 กก.ที่ 4.1 ม. / 3,030 กก.ที่ 3.9 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 3 / 4 / 5
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

Unic UBV1200J Series

 • รุ่น UBV1204
 • ความสามารถในการยกสูงสุด 3,050 กก.ที่ 6.5 ม.
 • จำนวนท่อนของบูม 4
 • เครนหมุน 360° ต่อเนื่อง

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก

Unic UC-28EX

Unic

รายละเอียดของ UC-28EX

 • ความยาวภายใน 3,800 มม.
 • ความกว้างภายใน 2,060 มม.
 • ความสูงของพื้น 110 มม.
 • ความลาดเอียงของกระบะ 8° ถึง 11°
 • น้้ำหนักบรรุทก 3,500 กก.

ซื้อ-ขาย เครื่องจักรมือสอง แบบสะดวกรวดเร็ว

สำหรับใครที่อยากซื้อ เครื่องจักรก่อสร้างมือสอง ยูนิค ทุกประเภท ราคาเหมาะสม สามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ที่ Truck2hand ผู้นำด้านตลาดออนไลน์ซื้อ-ขาย เครื่องจักรก่อสร้างมือสอง โดยมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อได้แบบสะดวก

ข้อมูลภาพ

https://furukawaunic.co.th/
truck2hand

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest