1. /
    บทความ
  2. /
    DeuSEL® Project ไบโอดีเซลรุ่นใหม่! เริ่มทดลองใช้งานแล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

DeuSEL® Project ไบโอดีเซลรุ่นใหม่! เริ่มทดลองใช้งานแล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Mukข่าวสาร, ยานยนต์ เทคนิคการใช้รถ18/6/2563
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
DeuSEL® Project ไบโอดีเซลรุ่นใหม่! เริ่มทดลองใช้งานแล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

โครงการ DeuSEL® เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง Isuzu Motors Limited Japan และ บริษัทยูกลีน่า (Euglena Co.,Ltd) โดยในตอนนี้สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลเดิมได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

ทั้งสองบริษัทลงนามทำสัญญาข้อตกลงการวิจัยร่วมกันตั้งแต่ปี 2014 เพื่อคิดค้นและผลิต เชื้อเพลิงไบโอดีเซลรุ่นใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้เวลาในการคิดค้นประมาณ 6 ปี จึงสามารถผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ทำให้เครื่องยนต์ของยานพาหนะเสียหาย

นอกจากนี้ Isuzu ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยต้นแบบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล สำหรับการวิจัยและพัฒนาโดยEuglena และเมื่อปี 2018 Isuzu ได้ยืนยันว่าสามารถผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซลได้อย่างสมบูรณ์ 100%

Isuzu Motors Limited กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวในนาม Isuzu Environmental 2050 โดยระบุให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประเด็นหลักในแผนการจัดการระยะกลาง โดยส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้สังคมปราศจากคาร์บอน (carbon-free society) โดย Isuzu เชื่อว่าการแยกพลังงานออกจากการทำให้เป็นคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้และยังคงพยายามทำให้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้อีกด้วย

ในฝั่งของ Euglena ได้สร้างโรงงานสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและน้ำมันดีเซลแห่งแรกในญี่ปุ่น ในปลายเดือนตุลาคม 2018 เพื่อส่งเสริมการวิจัย, พัฒนาและผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

ภาพจาก : https://greeninstitute.ng/greenglossary-blog/2020/2/17/biodiesel

นอกจากนี้ที่เมืองโยโกฮามา การประชุมความร่วมมือการส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลในฐานะผู้สนับสนุนนั้น Euglena ต้องการที่จะทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงและตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการโรงงานสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและจัดหาเชื้อเพลิงชีวภาพดีเซลอย่างเต็มรูปแบบ และด้วยความสำเร็จของเชื้อเพลิงไบโอดีเซล Euglena จึงจะเริ่มจัดหาน้ำมันไบโอดีเซลให้แก่ บริษัท ที่เห็นด้วยกับคำประกาศ “GREEN OIL JAPAN”     

ในอนาคต Isuzu และ Euglena จะยังคงทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้างความนิยมในเชื้อเพลิงไบโอดีเซลในอนาคต และหวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสพัฒนาไบโอดีเซลได้แบบนี้เช่นเดียวกัน

ที่มา : https://kenkey.jp/news/article/1116

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest

หมวดหมู่

ข่าวสารยานยนต์ เทคนิคการใช้รถ