1. /
    บทความ
  2. /
    ตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ ไม่ได้แล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

ตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ ไม่ได้แล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Mukข่าวสาร25/12/2563
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
ตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ ไม่ได้แล้ว | เว็บบล็อก Truck2Hand - Truck2Hand.com

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ใช้ ‘ภาพใบขับขี่-สำเนา’ และ ใบขับขี่อัจฉริยะ แทนใบจริงได้แล้ว
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ
โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถ 3 วิธี แล้วแต่ความสะดวก ให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
(1) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
(2) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถฉบับจริง ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง
(3) แสดงใบอนุญาตฯ ฉบับจริงที่ออกโดย กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้
     กฎหมายใหม่ ‘ตำรวจจราจร’ ยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้ว
สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้ ตั้งแต่ 20 ก.ย.62 “ตำรวจจราจร” ยังคงออกใบสั่งได้ เรียกดูใบขับขี่ได้ แต่ต้องคืนและไม่มีอำนาจในการยึดใบขับขี่อีกต่อไป
ประชาชนสามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโอเอส โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE

ที่มาข้อมูล : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/258/T_0027.PDF

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest

หมวดหมู่

ข่าวสาร