1. /
    บทความ
  2. /
    มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ กาญจนบุรี เปิดเส้นทางโลจิสติกส์ ภาคตะวันตก | - Truck2Hand.com

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ กาญจนบุรี เปิดเส้นทางโลจิสติกส์ ภาคตะวันตก | - Truck2Hand.com

ผู้เขียน: Mukอื่นๆ10/6/2564
check email
แชร์
LINE
Facebook
Twitter
Pinterest
มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ กาญจนบุรี เปิดเส้นทางโลจิสติกส์ ภาคตะวันตก | - Truck2Hand.com

โครงการ มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ กาญจนบุรี การก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 81

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นทางหลวงพิเศษ ที่จะทำให้การจราจรจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถเดินทางไปภาคตะวันตกของประเทศได้โดยสะดวกและจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย  ประเทศพม่า

รูปแบบเส้นทางจะเป็นขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) ผิวทางเป็นแบบแอสฟัลท์คอนกรีต แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์สายใหม่ กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เป็นทางหลวงที่มีด่านเก็บค่าผ่านทางแบบปิด มีสถานีบริการทางหลวง 3 แห่ง ได้แก่

1) สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง

  • อำเภอนครชัยศรี
  • อำเภอเมืองนครปฐม

2) จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง

– อำเภอท่ามะกา

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1.ช่วงบางใหญ่-บ้านโป่ง ระยะทาง 51 กม. ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป 3 กลับ 3 ไม่รวมไหล่ทาง มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอก) บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จ.นนทบุรี ถึงแยกทางต่างระดับบ้านโป่ง จ.กาญจนบุรี

2.ช่วงบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง 47 กม. ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป 2 กลับ 2 ไม่รวมไหล่ทางสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รวมระยะทาง 96 กม.

ปัจจุบัน ความคืบหน้าไปถึง 53.76% แล้ว เมษายน 2564 หลังจากที่หยุดงานก่อสร้างมาเกือบ 2 ปี เพราะติดปัญหาเรื่องเวนคืนที่ดิน สำหรับพื้นที่ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่บริเวณอำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา

ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์

สำหรับค่าผ่านทาง

  • รถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 150 บาท
  • รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 240 บาท
  • รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 350 บาท

ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ https://www.truck2hand.com/blogs/

   ที่มาข้อมูล

แชร์

LINE
Facebook
Twitter
Pinterest

หมวดหมู่

อื่นๆ